Aktivní účast - abstrakta

Přihlášky k aktivní účasti společně s abstraktem budou přijímány elektronicky (e-mailem) vědeckým sekretariátem konference:

Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč
Klinika ESET
Úvalská 3411/47
100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

 

Rozsah abstrakta je max. 15 řádek

 

Témata příspěvků: 

  1. ​Zkušenost uživatele se zotavením

  2. Rehabilitace a zotavení

  3. Psychoterapie a zotavení

  4. Klinická praxe a zotavení

  5. Vytváření služeb podporujících zotavení

  6. Hodnocení služeb

  7. Zodpovědnost pracovníka i uživatele

  8. Rozvoj péče o duševní zdraví na Jesenicku

 

Příspěvky mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru nebo prezentace v rámci panelu. Prezentaci delší než 15 minut včetně diskuze či pořádání workshopu je nutno předem dohodnout s Vědeckým sekretariátem konference.

Preferovanou formu prezentace prosím zatrhněte na formuláři, který naleznete v odkazu níže.

Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: 15. září 2018

formulář abstrakt 2018.doc